Ceny za služby

 

Ceník vedení účetnictví:

Zavedení nové firmy do systému :            - zdarma

Zpracování účetnictví Orientační cena:     – plátce DPH 22 Kč za položku

                                                              – neplátce DPH 20 Kč za položku 

Vedení daňové evidence:

  Orientační cena:     – plátce DPH 14 Kč za položku 

                               – neplátce DPH 10 Kč za položku 

Daňové přiznání:

K dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů pojištění od 1500 Kč

K dani z příjmu právnických osob včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát od
2000 Kč

K dani z přidané hodnoty započteno v ceně za účetnictví

K silniční dani, každý další vůz na příloze 50,- od 500 Kč

Mzdová agenda:

Evidence za jednoho zaměstnance 150 Kč

Další služby:

Zastupování na úřadech, poradenství a jiné výkony od 250 Kč/hod. včetně cestovného.

 

Ceník vedení účetnictví je orientační, každý klient má jiné požadavky a my se podřizujeme jeho potřebám.

Jsme plátci DPH.

Cena se odvíjí od počtu účtovaných položek.